Przemoc na podłożu seksualnym

Wskazówki dla osób pragnących złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa: 

Należy możliwie natychmiast zgłosić się do najbliższego posterunku policji! 

Po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, możliwe jest zabezpieczenie śladów w przeciągu pierwszych 72 godzin po fakcie w szpitalnych oddziałach ratunkowych kliniki Charité.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, lekarka sądowa Przychodni dla Ofiar Przemocy, przy współpracy z oddziałami ginekologii i chirurgii kliniki, przeprowadzi stosowne badania. W innych godzinach, badania takie przeprowadzane są wyłącznie przez pracowników oddziałów ginekologii lub chirurgii. 

Wskazówki dla osób, które na razie nie zdecydowały się złożyć zawiadomienia o polełnieniu przestępstwa (VSS)

W takich przypadkach możliwe jest zabezpieczenie śladów przemocy na tle seksualnym w trybie poufnych (VSS - Spurensicherung ohne polizeiliche Anzeige = zabezpieczenie śladów bez policyjnego zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa - dosłownie: poufne zabezpieczenie śladów - przyp. tłum.), w przeciągu pierwszych 72 godzin po fakcie w szpitalnych oddziałach ratunkowych kliniki Charité, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00. Prosimy o kontakt z naszą placówką w celu uzgodnienia terminu. (nr. tel.: + 49 30 450 570 270.) Na termin należy przynieść kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód

osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

Zabezpieczone ślady DNA przechowywane są przez okres jednego roku. W tym czasie osoby poszkodowane mogą złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zaś policja otrzyma od nas zabezpieczony materiał dowodowy.

Po upływie roku, zabezpieczone ślady są usuwane bez przesyłania żadnych informacji

Kontakt

Przychodnia dla Ofiar Przemocy

Pomoc dla ofiar

Ulotka

Klinika Informacje dla ofiar przemocy domowej

Rejestracja
t: +49 30 450 570 270
f: +49 30 450 7 570 270

Darowizny

Jeśli chcesz, aby wspierać tworzenie, można kliknąć na poniższy rachunek bankowy:
Charité-
Universitätsmedizin Berlin
Deutsche Bank
IBAN:
DE 68 100700000592979900
BIC: DEUTDEBBXXX
Verwendungszweck: (Zwyczaj)
615 00 911