Przemoc fizyczna

 

Na początek - najważniejsze!

W przypadku odniesienia obrażeń ciała należy - w miarę możliwości natychmiast - zwrócić się o pomoc do lekarza lub do oddziału ratunkowengo najbliższego szpitala. Nasza przychodnia nie udziela doraźnej pomocy medycznej. 

Wszelkie podejmowane przez naszą przychodnię działania są uzgadniane z osobą poszkodowaną i wymagają jej wyraźnej zgody. 

Personej Przychodni dla Ofiar Przemocy podlega obowiązkowi milczenia - również w stosunku do organów policji, prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. O czasie i sposobie wykorzystania dokumentacji decyduje wyłącznie osoba poszkodowana. 

W uzgodnionym uprzednio terminie, osoba poszkodowana spotyka się przy wejściu z pracownikiem poradni. Dla osób poszkodowanych, zwracających się do nas, staramy się stworzyć atmosferę zaufania. W środowisku zapewniającym poczucie bezpieczeństwa przeprowadzane są badania medyczno-sądowe, sporządzana jest odpowiednia dokumentacja oraz materiały fotograficzne, dotyczące skutków przemocy, której doznała osoba poszkodowana. 

Sam fakt sporządzenia dokumentacji nie oznacza, że konieczne jest powiadomienie o dokonaniu przestępstwa. Znaczy to raczej, że dokumenty te mogą zostać zdeponowane w naszym archiwum i wykorzystane w późniejszym terminie - jeśli osoba poszkodowana zdecyduje się zgłosić dokonanie przestępstwa na policji. Sporządzona dokumentacja może być również wykorzystana w późniejszych procesach z tytułu pozwu cywilnego. 

Przy współpracy z organizacjami, takimi jak Berlińska Inicjatywa do Zwalczania Przemocy przeciwko Kobietom (Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e.V.) oraz Pomoc dla Ofiar (Opferhilfe e.V.), możemy zaoferować osobom poszkodowanym w wyniku przemocy domowej - jeżeli sobie tego życzą - konsultacje w pomieszczeniach Przychodni dla Ofiar Przemocy. 

Wskazówki dla osób przebywających na stacjonarnym leczeniu szpitalnym, schroniskach dla kobiet, mieszkaniach chronionych lub osób, które odniosły obrażenia na służbie lub w miejscu pracy:

 

W przybadku braku możliwości osobistego przybycia do naszej placówki, istnieje również możliwość sporządzenie dokumentacji medyczno-sądowej bezpośrednio w szpitalu, schronisku dla kobiet, mieszkaniu chronionym lub w miejscu pracy. W takich przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny, lub o zwrócenie się do personelu medycznego z prośbą o uzgodnienie terminu.

 

Kontakt

Przychodnia dla Ofiar Przemocy

Pomoc dla ofiar

Ulotka

Klinika Informacje dla ofiar przemocy domowej

Rejestracja
t: +49 30 450 570 270
f: +49 30 450 7 570 270

Darowizny

Jeśli chcesz, aby wspierać tworzenie, można kliknąć na poniższy rachunek bankowy:
Charité-
Universitätsmedizin Berlin
Deutsche Bank
IBAN:
DE 68 100700000592979900
BIC: DEUTDEBBXXX
Verwendungszweck: (Zwyczaj)
615 00 911