Przychodnia dla Ofiar Przemocy

Przemoc domowa, przemoc na podłożu seksualnym, przemoc w ramach stosunków międzyludzkich oraz znęcznie się nad dziećmi, traktowane są przez personel kliniki Charité jako szeroko rozpowszechnione problemy, których skutki dla zdrowia poszkodowanych są bardzo poważne i z reguły długotrwałe. 

Założeniu naszej instytucji przyświecała idea stworzenia powszechnie dostępnej oferty dla ofiar przemocy, której celem byłoby przeprowadzanie badań medyczno-sądowych osób poszkodowanych oraz dokumentowanie przypadków przemocy. Usługi te są bezpłatne i nie wymagają złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policji. 

Dokonujemy ekspertyz medyczno-sądowych i udzielamy porad w tym zakresie. Konzentrujemy się głównie na:

  • przemocy domowej w ramach stosunków partnerskich
  • kontuzjach i obrażeniach w wyniku przemocy interpersonalnej
  • przemocy na podłożu seksualnym (pomoc jest udzielana przez szpitalne oddziały ratunkowe kliniki Charité)
  • doświadczeniach związanych z przemocą na służbie lub w miejscu pracy
  • przypadkach znęcania się nad dziećmi (zgłoszeń mogą dokonywać wyłącznie zarejestrowane organizacje)

Kontakt

telefonicznie - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 15:00 

badania - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00

nr telefonu: + 49 30 450 570 270

Prosimy o uzgodnienie terminu przeprowadzenia badań medyczno-sądowych i zestawienia stosownej dokumentacji.

Kontakt

Przychodnia dla Ofiar Przemocy

Pomoc dla ofiar

Ulotka

Klinika Informacje dla ofiar przemocy domowej

Rejestracja
t: +49 30 450 570 270
f: +49 30 450 7 570 270

Darowizny

Jeśli chcesz, aby wspierać tworzenie, można kliknąć na poniższy rachunek bankowy:
Charité-
Universitätsmedizin Berlin
Deutsche Bank
IBAN:
DE 68 100700000592979900
BIC: DEUTDEBBXXX
Verwendungszweck: (Zwyczaj)
615 00 911