Pomoc dla ofiar

W przypadku bezpośredniej styczności z przemocą:

W przypadku bezpośredniej styczności z przemocą:

W przypadku odniesienia obrażeń ciała należy - w miarę możliwości natychmiast - zwrócić się o pomoc do lekarza lub do oddziału ratunkowengo najbliższego szpitala. Nasza przychodnia nie udziela doraźnej pomocy medycznej.

Co obejmuje nasza oferta? 

Sporządzamy bezpłatną medyczno-sądową dokumentację odniesionych obrażeń. Dokumentacja ta stanowi materiał dowodowy w sądzie, jeżeli osoba poszkodowana zdecyduje się na złożenia zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w terminie późniejszym. Wszelkie, podejmowane przez nas działania są uzgadniane z osobą poszkodowaną i wymagają jej wyraźnej zgody. Podlegamy obowiązkowi milczenia - również w stosunku do organów policji i wymiaru sprawiedliwości.

Ważne dla osób poszkodowanych

Prosimy o uzgodnienie terminu z naszą placówką pod nr tel.: + 49 30 450 570 270

Na termin należy przynieść:

  • dowód osobisty lub paszport, albo inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • sprawozdania i dokumenty lekarskie, sporządzone w związku z aktualnym aktem przemocy,
  • numer procedury (niem. Vorgangsnummer) - jeżeli zostało już złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji.

O czasie i sposobie wykorzystania dokumentacji decyduje wyłącznie osoba poszkodowana.

Kontakt

Przychodnia dla Ofiar Przemocy

Pomoc dla ofiar

Ulotka

Klinika Informacje dla ofiar przemocy domowej

Rejestracja
t: +49 30 450 570 270
f: +49 30 450 7 570 270

Darowizny

Jeśli chcesz, aby wspierać tworzenie, można kliknąć na poniższy rachunek bankowy:
Charité-
Universitätsmedizin Berlin
Deutsche Bank
IBAN:
DE 68 100700000592979900
BIC: DEUTDEBBXXX
Verwendungszweck: (Zwyczaj)
615 00 911